Ordenança de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
Ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Ordenança de circulació de vehicles i vianants
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal
Ordenança de transparència i Administració electrònica
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions
Ordenança reguladora d'obres subjectes a comunicació
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2018
Ordenances fiscals per a l'any 2017