Ordenança municipal reguladora de la promoció d'instal·lacions d'autoconsum d'energia fotovoltaica
Ordenança de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
Ordenança municipal de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Ordenança de circulació de vehicles i vianants
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal
Ordenança de transparència i Administració electrònica
Ordenança reguladora d'obres subjectes a comunicació
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021