Monthly Archives: maig 2021

Anunci bases i convocatòria borsa treball personal neteja

maig 27, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 26 de maig de 2021 es va resoldre convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal de neteja, d’acord amb la publicació que s'adjunta: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=303030&idens=4306530008 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 03/06/2021. El model [...]

Decret admesos, comissió, prova i entrevista borsa de treball personal piscina

maig 21, 2021|General|

S'ha publicat, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, el decret amb la llista d'amesos per prendre part en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d'operaris de manteniment de la piscina municipal de l’Ajuntament de Garcia, la comissió de valoració i el dia i hora de la prova de [...]

Anunci bases i convocatòria borsa treball TEI

maig 14, 2021|General|

Per acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garcia de data 12 de maig de 2021 s'ha resolt convocar i publicar les bases que regulen la borsa de treball de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, denominació “TEI”, grup C1 (equivalent al grup professional C1 de personal funcionarial), per cobrir vacants, substitucions [...]

Subvenció: primer cicle educació infantil 2019-2020

maig 3, 2021|General|

  La Diputació de Tarragona ha atorgat, a l’Ajuntament de Garcia, una subvenció del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2019-2020.   L’import de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Garcia és [...]